RODO – informacja

Szanowni Państwo,

od jutra (25 maja 2018 roku) zacznie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO, GDPR lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych).

Choć ta wiadomość nie wymaga od Ciebie żadnych działań, Eleganti Exclusive Weddings and Events, jak wszystkie podmioty gospodarcze na terenie Unii Europejskiej, jest zobowiązana Ci ją przekazać. Traktujemy Państwa dane osobowe z troską, szacunkiem, dyskrecją i starannością.

Celem owego rozporządzenia jest ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych w całej Unii Europejskiej oraz ustandaryzowanie informacji kierowanych do klientów o ich prawach.

Dlatego informujemy, że dostosowaliśmy swoją działalność do wymogów RODO. Szczegółowe informacje w tym zakresie będą dostępne na naszej stronie internetowej www.eleganti.pl

Niezależnie od tego już teraz informujemy, że administratorem Twoich danych osobowych związanych z korzystaniem z naszych usług jest Eleganti Exclusive Weddings and Events Agnieszka Jerzynek z siedzibą w Zielonej Górze, ul. Wyszyńskiego 117/10. Przechowujemy i przetwarzamy przede wszystkim takie dane, jak imię, nazwisko,  adres e-mail, numer telefonu, imiona i nazwiska Państwa Gości. Dane, o których mowa, przetwarzamy wyłącznie w celu realizacji naszych usług, z których Państwo korzystają. Państwa dane zostaną usunięte do dwóch tygodni po dacie, którą wskażą Państwo jako datę ślubu.

Przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się zawsze na mocy ważnych podstaw prawnych. W naszym przypadku obejmują one przede wszystkim przypadek niezbędności do wykonania umowy, której Państwo są stroną, lub konieczności podjęcia na Państwa żądanie niezbędnych działań przed zawarciem umowy, ewentualnie realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu bądź wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa.

Naszym priorytetem jest bezpieczeństwo Państwa danych. Nie udostępniamy ich innym osobom czy podmiotom, chyba że jesteśmy do tego prawnie zobligowani.

W dowolnym momencie mogą Państwo poprosić o dostęp do swoich danych, ich poprawienie, usunięcie lub ograniczenie przetwarzania. Przysługują Ci również inne prawa, które możesz egzekwować w określonych przepisami przypadkach, takie jak prawo sprzeciwu wobec określonego przetwarzania czy cofnięcia zgody na przetwarzanie w określonym celu.